خوش آمدید عکس متن آهنگ عاشقی با تو از بنیامین عکس جدید

عکس زندگی تو ، عاشقی تو ، با تو ، هوا تو خیلی از این حرفای خوب دارم باهاتو دنیای من توئی ، تموم لحظه ها تو حتی قشنگه گریه ، اما با تو با اینکه همه زندگیم رفته هوا من موندم برات یه عاشق بی ادعا من شاید بگی باید بی تو بشم رها من هر جا دلت میخواد برو ، اما با من بگو ، بگو ، بگو ، بگو فقط یه بار یه بار آخه تو هم آخه به روت بیار این جمله قشنگ دوست دارم و دیگه دیگه داغش و رو دلم نزار بگو ، بگو ، بگو ، بگو فقط یه بار یه بار آخه تو هم آخه به روت بیار این جمله قشنگ دوست دارم و دیگه دیگه داغش و رو دلم نزار زندگی با تو ، عاشقی با تو نگیر هواتو ، نبر صداتو ! میخوام نگاتو ، نرو بیا تو تو رو خدا تو ! زندگی با تو... عاشقی با تو... زندگی با تو ، عاشقی با تو نگیر هواتو ، نبر صداتو ! میخوام نگاتو ، نرو بیا تو تو رو خدا تو ! بگو ، بگو ، بگو ، بگو فقط یه بار یه بار آخه تو هم آخه به روت بیار این جمله قشنگ دوست دارمو دیگه دیگه داغش و رو دلم نزار بگو ، بگو ، بگو ، بگو فقط یه بار یه بار آخه تو هم آخه به روت بیار ای 649


عکس متن آهنگ عاشقی با تو از بنیامین عکس جدید
عکس های مرتبط    
    
    
    
    
 
queue